KONZULTÁCIÓS FELTÉTELEK

 

A feltételek függenek az alábbiaktól:

- A témától

- A terjedelemtől

- Háttérmunka terjedelmétől

- A formai követelményektől

- Konzultációk számától

- A nyelvtől

Szükségünk van az alábbiakra:

- A pontos cím

- Az intézmény/ kar neve

- Leadási határidő

- Formai követelmények

- A szakdolgozat témavázlata

- A konzultációk száma